Avlsdyr og lammeskind

Avlsdyr

 

Besætningen har været pelsmønstret (pelsvurderet) siden 1992.

 

Avlsdyr, vædderlam og gimmere sælges i september/oktober. Prisen afhængig af pelskvaliteten.

 

De bedste vædderlam sælges på Gotlænderforeningens vædderauktion i oktober.

 

Årets pelsvædder 2006, 2007, 2014.

 

Årets bedste nedklippede 2007.

 

Årets kropsvædder 2003, 2007, 2011, 2013, 2018.

Årets kropsvædder 2018 er fra Birkemosehus
Årets kropsvædder 2018 er fra Birkemosehus
Årets kropsvædder 2018 er fra Birkemosehus
Årets pelsvædder 2014
Husvædderen i Birkemosehus
Årets kropsvædder 2011
De sorte små lam
Telefon58545064


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«.


Birkemosehus har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive landbrug økologisk.

Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at vi har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion og sælge økologisk producerede fødevarer.